ASP.NET MVC Tutoriály

Série videotutoriálů demonstrující základní postupy při vývoji v technologii ASP.NET MVC. Videotutoriály vznikaly primárně jako podpůrný studijní materiál pro předmět TNPW2. Youtube kanál lze nalézt na tomto linku https://www.youtube.com/channel/UCq3CFpp9a3E6deua1lgV6HQ?view_as=subscriber jednotlivá videa jsou uvedena níže.

Tutorial ASP.net MVC - 1 - Úvod do jazyka C# a prostředí Visual Studio 2013. Příklad na jednoduché konzolové aplikaci.

Druhý díl tutoriálu. Úvod do architektonického vzoru MVC, vysvětlení základních principů a ukázková kostra webové aplikace

Obecný přístup k formulářům, formuláře vázané na model, validace na straně serveru i na straně klienta, upload souborů.

Silně typové a netypové pohledy, předávání dat do pohledu, parametry akcí, sekce, podmínky a cykly v pohledu (Razor)

Primitivní přístup k datům pomocí ADO.NET základních tříd, instalace a konfigurace NHibernate, mapování základních typů vazeb, integrace do existující webové aplikace.