ASP.NET MVC Tutoriály

Série videotutoriálů demonstrující základní postupy při vývoji v technologii ASP.NET MVC. Videotutoriály vznikaly primárně jako podpůrný studijní materiál pro předmět TNPW2. Youtube kanál lze nalézt na tomto linku https://www.youtube.com/channel/UCq3CFpp9a3E6deua1lgV6HQ?view_as=subscriber jednotlivá videa jsou uvedena níže.

Implementace mechanismu správy uživatelů a rolí, autentifikace uživatele, provázání s MVC aplikací.

Oblasti, přístup k datům: vyhledávání, stránkování, kategorizované výpisy - dotazy na vlastnosti vnořených objektů.

ASP.NET Bundling, minifikace, řešení chache prohlížeče, implementace, verzování

jQuery AJAX, nativní asp.net mvc AJAX, jQuery UI - autocomplete

Fluentní mapování v ORM frameworku FluentNHibernate