Print

Silně typové a netypové pohledy, předávání dat do pohledu, parametry akcí, sekce, podmínky a cykly v pohledu (Razor)