Obecný přístup k formulářům, formuláře vázané na model, validace na straně serveru i na straně klienta, upload souborů.