Primitivní přístup k datům pomocí ADO.NET základních tříd, instalace a konfigurace NHibernate, mapování základních typů vazeb, integrace do existující webové aplikace.